logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY

Informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny ( dzień wolny za 06.01.2018).

Powiatowy Urząd Pracy Żary

Powiatowy Urząd Pracy Żary

Oddział Lubsko

                        KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z siedzibą w Żarach ul. Mieszka I 15,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne.   

 

 

 

               

 

 
 
 

 

  

  

 

 

 


 

 UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach oraz Filia w Lubsku informuje, iż nie prowadzi ani nie wspiera dzialalności związanej z ubezpieczeniami społecznymi oferowanymi przez Otwarte Fundusze Emerytalne. Przetwarzanie danych osobowych w tutejszym Urzędzie jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, w związku z tym ewidencjonowane dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane Otwartym Funduszom Emerytalnym ani nie są podawane do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 59 b Ustawy z 20 kwietnia 2009 r. o rpomocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy urząd Pracy w żarach jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej wykaz pracodawców i osób z którymi zawarto umowy poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu na okres 30 dni. Wykazy, o których mowa obejmują: nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę; rodzaj instrumentu rynku pracy, a także liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

W związku z powyższym osoby, które kontaktują się z pracodawcami lub stazystami przedstawiając się jako pracownicy Powiatowego urzędu pracy w Żarach bądź też jego Filii i oferują usługi w zakresie ubezpieczeń Otwartych Funduszy emerytalnych działają niezgodnie z prawem.

Nazwa dokumentu: POWIATOWY URZĄD PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Zielińska-Kmera
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Zielińska-Kmera
Osoba, która wprowadzała dane: Alicja Męderowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 08:04:00
Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 08:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 11:17:36

Wersja do wydruku...

corner   corner