logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwa?y
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOg?oszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do za?atwienia
A A A


UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje, iż dysponuje wolnymi środkami o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Uzyskanie refundacji możliwe będzie wyłącznie w przypadku skierowania osoby bezrobotnej spełniającej jeden z następujących warunków:

  • osoba bezrobotna w wieku 30 lat i więcej znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.

      - kobiety

      - osoby po 50 roku życia

      - osoby niepełnosprawne

      - osoby długotrwale bezrobotne

      - osoby o niskich kwalifikacjach

 

 

Refundacja ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

 

 

 

                   Powiatowy Urząd Pracy w Żarach może ze środków Funduszu Pracy refundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600 % przeciętnego wynagrodzenia.

 O refundację może ubiegać się tylko ten przedsiębiorca, który:


prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej).
nie zalega opłacaniem w terminie składek oraz  nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom  i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
                          

nie rozwiązał w ciągu sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem
nie był karany w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 )

 złoży kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami

 

 

 Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać w pokoju nr 26 ( II piętro) lub pod nr telefonu : 068-479-13-65

     pokój nr 3 lub pod nr telefonu: 068- 457-23-70 - Oddział Lubsko

Nazwa dokumentu: Refundacje - pracodawcy
Podmiot udostępniający: Małgorzata Pich
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pich
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pich
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Pich
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 13:34:11
Data udostępnienia informacji: 2011-01-11 13:34:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 07:28:25

Wersja do wydruku...

corner   corner