logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z pozyskaniem środków z rezerwy KFS w wysokości 50.000 zł ogłasza dniem  23.06.2016r. nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Zgodnie z art. 69a – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Priorytet wydatkowania środków rezerwy KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy  na rok 2016 to:

  wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca     pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników

Środki KFS mogą być przyznane na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku:

  • mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • pozostali pracodawcy w wysokości 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Ponadto Rada Rynku Pracy ustaliła jednostkowy średni  koszt finansowania  kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika w kwocie 4.253,10, tj. 34,9% maksymalnej ustawowej wysokości środków  na finansowanie kosztów w danym roku na jednego uczestnika.

 Wnioski dostępne będą na stronie internetowej tut. urzędu oraz w siedzibie urzędu (I piętro pokój nr 14).

Wnioski pracodawców złozone na właściwym druku (rezerwa KFS) rozpatrywane będą  zgodnie z kolejnością ich wpływu:

  • w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku Dyrektor PUP powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia wniosku,
  • w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP uzasadnia odmowę w formie pisemnej – od wniosku rozpatrzonego negatywnie nie przysługuje odwołanie,
  • w przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, PUP wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania o uzupełnienia braków.

 

Załączniki do pobrania: 2015-02-10 12:12:31 - Oświadczenie o uzyskanej pomocy (353.45 kB)
2015-02-10 12:15:41 - Formularz informacji o udzielaniu pomocy (109.37 kB)
2016-06-22 12:56:58 - KFS rezerwy wniosek (196.55 kB)

Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Pachciarek
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 12:58:23

Wersja do wydruku...

corner   corner