logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
   minus Aktualne nabory na szkolenia
   minus Druki do pobrania
   plus Zamówienia publiczne do 14.000 EURO
   minus Plan Szkoleń 2017r.
   minus Nabory na bezpłatne szkolenia organizowane przez jednostki zewnętrzne
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 

UWAGA !!!

POWIATOWY URZĄD PRACY         

W ŻARACH OGŁASZA NABÓR      

NA SZKOLENIE

Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi met. TIG

 

 

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA: październik – listopad 2015

.

PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA –  10 osób.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA – 145

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, zarejestrowanych w PUP Żary:

  1. osoby do 25 roku życia z kategorii NEET*

 zarejestrowane jako osoby bezrobotne w PUP w 2015 roku,  a  szkolenie rozpocznie ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie ( Nie dotyczy osób zarejestrowanych w PUP w 2014 r. i wcześniej).

  1. osoby  od 25 do 30 roku życia z kategorii NEET*

Kategoria NEET:

Osoby spełniające łącznie trzy warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotny),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczył w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych),

 

Termin składania kart kandydata na szkolenie : 30.10.2015r.

Miejsce składania: Sekretariat PUP Żary lub Sekretariat Oddziału w Lubsku

 

Uwaga:

 

 

Złożenie zgłoszenia kandydata na szkolenie grupowe nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkole

 

 


 

 

Nazwa dokumentu: Aktualne nabory na szkolenia
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Pachciarek
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Pachciarek
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Pachciarek
Data wytworzenia informacji: 2015-08-17 10:06:00
Data udostępnienia informacji: 2015-08-17 10:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 10:29:15

Wersja do wydruku...

corner   corner