Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY
Obsługa osób uprawnionych
Dane podstawowe
Zakres kompetencji
Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
Program promocji zatrudnienia
Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
Z Kraju
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
Programy EFS
Środki PFRON
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Programy Specjalne
 OFERTY PRACY
Oferty regionalne
Oferty krajowe i zagraniczne
ZAWÓD NIANIA
 USŁUGI
Prace interwencyjne
Refundacja wynagrodzenia
Staż
Bon stażowy
Bon na zatrudnienie
Bon na zasiedlenie
Dotacje - bezrobotni
Grant na utworzenie stanowiska telepraca
Refundacje - pracodawcy
Szkolenia
bon szkoleniowy
Krajowy fundusz szkoleniowy
Poradnictwo zawodowe
Kluby Pracy
Dodatek aktywizacyjny
Stypendia
Prace społecznie użyteczne
Program aktywizacja i integracja
Zatrudnienie cudzoziemców
Ekonomia Społeczna
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
Stopa bezrobocia
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
Rejestracja
Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
Rejestry i ewidencje
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Nabór na wolne stanowiska pracy
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Uchwały
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


POWIATOW URZĄD PRACY INFORMUJE, IŻ W DNIU

10 LISTOPADA 2014R. URZĄD BEDZIE NIECZYNNY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców powyżej 45 roku życia.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy mogą wnioskować o sfinansowanie kursów, studiów podyplomowych , egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, badania lekarskie, psychologiczne i ubezpieczenia związane z kształceniem.

Na wniosek pracodawcy KFS może sfinansować do 80% tych kosztów ( do 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na konkretnego uczestnika), w przypadku mikroprzedsiębiorstw do 100 % kosztów. ( Art. 69a. Ustawy promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 674 t.j. ze zm.)

Wypełnione kompletnie wraz załącznikami wnioski o dofinasowanie kształcenia ustawicznego należy złożyć do dnia 14.08.2014r. w siedzibie PUP w Żarach.

Wszelkie szczegóły możliwe do uzyskania pod nr tel. 68 479 13 69.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach pozyskał dodatkowe fundusze na nowe formy pomocy dla osób bezrobotnych ( obowiązujące od 27.05.2014r):

  • dla osób do 30 roku życia na:

- bony stażowe,

- bony szkoleniowe,

- bony zatrudnieniowe,

- bony na zasiedlenie

  • dla osób powyżej 50 roku życia:

    - dofinansowanie do wynagrodzenia.

 

Kontakt:

PUP Żary ul. Mieszka I 15 pok 14 tel. 068 47913 68,  068 47913 69

 

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” 

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym.

Zachęcamy PRACODAWCÓW do wzięcia udziału w programie!

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne do 25 roku życia lub absolwenci szkoły wyższej do 27 roku życia (jeżeli nie upłynął rok od ukończenia szkoły).

W ramach programu ze środków PFRON może być udzielana premia dla pracodawcy uczestniczącego w programie w wysokości stanowiącej:

  • iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% najniższego wygrodzenia (320 zł/m-c) – jeśli stażysta jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej,
  • iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 10% najniższego wygrodzenia (160 zł/m-c) – jeśli jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Premia jest wypłacana po zakończeniu stażu!

Więcej informacji w:

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach, ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary, tel. tel. (68) 479 13 68, pok. 14
  • Odziale w Lubsku, ul. Pokoju 1C, 68-300 Lubsko, tel. (68) 457 23 66

 


 

 

Informacja dotycząca „Rocznego zestawienia składek za 2013 rok”

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, w celu ich weryfikacji.

Zestawienia składek zdrowotnych za 2013 rok dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 roku bez prawa do zasiłku w PUP Żary można otrzymać w siedzibie urzędu przy ul. Mieszka I 15, w pok. nr 24 II piętro, natomiast osoby zarejestrowane w Oddziału PUP w Lubsku w siedzibie Oddziału przy ul. Pokoju 1C, w pok. Nr 3.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urzędzie Skarbowym.