logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa i naszych pracowników informujemy, że
 
od 16.03.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Żarach będzie do odwołania NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW.

Jednocześnie zaznaczamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY!
Ustaliliśmy tymczasowe zasady funkcjonowania urzędu. 

 

Pełna informacja kliknij tu

 

Osoby, które muszą rozliczyć się ze skierowań prosimy o kontakt telefoniczny.

Doradcy klienta:

Żary tel.: (68) 479 13 57, 58

Lubsko tel.: (68) 457 23 67

Staże:

Żary tel.: (68) 479 13 68

Lubsko tel.: (68) 457 23 70

Prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja wynagrodzenia i składki ZUS osób bezrobotnych skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

Żary tel.: (68) 479 13 69

Lubsko tel.: (68) 457 23 70

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

Żary i Lubsko tel.: (68) 479 13 69

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy:

Żary i Lubsko tel.: (68) 479 13 65

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów wydawanych przez PUP Żary.


ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
Maria Cecuła

 

WAŻNE!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.


Zachęcam do korzystania z dostępnych infolinii:
Informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) 

- tel. 800 190 590.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach 

 – tel. 68 329 64 78 / 696 076 892.

Pełny wykaz numerów kontaktowych poszczególnych komórek organizacyjnych PUP dostępny jest pod adresem: http://pup.zary.sisco.info/?id=366

e-mail: zizr@praca.gov.pl
 


Jednocześnie przypominamy komunikat Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka:

„Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1. Zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

2. Polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

3. Polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. zamknięcie placówek wsparcia dziennego, centr integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej http://pup.zary.sisco.info/
 

Zastępca Dyrektora

Maria Cecuła

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

http://www.zary.praca.gov.pl

 

 

Na stronie znajdą Państwo aktualne informacje o usługach rynku pracy, druki oraz inne przydatne dokumenty.

Zapraszamy.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach                                         PUP - Oddział w Lubsku

ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary                                         ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko


GODZINY PRACY PUP:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

DYREKTOR/ZASTĘPCA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 


 

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor ochrony danych

 

corner   corner