logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Program promocji zatrudnienia
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus INNE
minus Oferty pracy wakacyjnej
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy fundusz szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Nabór na wolne stanowiska pracy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców powyżej 45 roku życia.

 

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy mogą wnioskować o sfinansowanie kursów, studiów podyplomowych , egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności, kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, badania lekarskie, psychologiczne i ubezpieczenia związane z kształceniem.

Na wniosek pracodawcy KFS może sfinansować do 80% tych kosztów ( do 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na konkretnego uczestnika), w przypadku mikroprzedsiębiorstw do 100 % kosztów. ( Art. 69a. Ustawy promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz. U. z 2015r. poz. 149, tj. ze zm.)

Wypełnione kompletnie wraz załącznikami wnioski o dofinasowanie kształcenia ustawicznego należy składać od dnia 12.02.2015r. w siedzibie PUP w Żarach, lub w Oddziale w Lubsku

Wnioski będę rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Wszelkie szczegóły możliwe do uzyskania pod nr tel. 68 479 13 69.

 

 

GODZINY PRACY PUP:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

DYREKTOR/ZASTĘPCA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

W dniach 28 sierpnia 2015 r. oraz 24 grudnia 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy Żarach jest nieczynny.

corner   corner