logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


WAŻNE INFORMACJE
Szanowni Państwo!
Mając na względzie rekomendację służb sanitarnych zaleca się jako podstawową formę kontaktu: telefon, poczta elektroniczna, skrzynka podawcza umieszczona w holu urzędu, poczta tradycyjna.

Kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy telefonicznie i elektronicznie (wszystkie numery telefoniczne poszczególnych komórek merytorycznych znajdują się poniżej) oraz osobiście.
Można również przekazać korespondencję poprzez wrzucenie jej do skrzynek umieszczonych w holu przy wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach i Oddziału w Lubsku lub bezpośrednio w sekretariatach.

 
Sekretariat PUP Żary – 68 479-13-56
Sekretariat Oddział PUP w Lubsku – 68 457-23-66

 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

I. Główna obowiązująca forma: Rejestracja internetowa z profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym przez portal: www.praca.gov.pl

II. Forma (dla osób nie posiadających dostępu do możliwości elektronicznej rejestracji): rejestracja osobista.

Rejestracja PUP Żary – 68 479-13-63, 68 479 13 56

Rejestracja Oddział w Lubsku – 68 457-23-72, 68 457-23-66
 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: Informacje o naborach wniosków, wzory druków do pobrania, oraz wykazy umorzonych pożyczek są na bieżąco aktualizowane i umieszczane na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Jednorazowe pożyczki:
PUP Żary: (68) 479 1365,  (68) 479 1376,
Oddział w Lubsku (68) 457 2370,  (68) 457 2376

Dofinasowanie kosztów wynagrodzeń, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:
PUP Żary: (68) 479 1368, (68) 479 1376, (68) 479 1369
Oddział w Lubsku (68) 457 2370,  (68) 457 2376

Wykaz pozostałych kontaktowych numerów telefonów:

Doradcy klienta:
Żary tel.: (68) 479 1357, 58
Lubsko tel.: (68) 457 2367

Staże: Wnioski, umowy:  - PUP Żary tel.: (68) 479 1368

Wnioski, skierowania, wolne miejsca na staż : Lubsko tel.: (68) 457 2370

Skierowania, wolne miejsca na staż: Żary:  tel.: (68) 479 1370

Prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, bony za zasiedlenie:

Wnioski, umowy: Żary:  tel.: (68) 479 1369

Skierowania, wolne miejsca: Żary:  tel.: (68) 479 1370, Lubsko: (68) 457 2370

Zatrudnianie cudzoziemców / oferty pracy niesubsydiowanej:                              

 Żary:  tel.: (68) 479 1359, Lubsko: (68) 457 2367, 70

Krajowy Fundusz Szkoleniowy:
Żary i Lubsko tel.: (68) 479 1369
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy:
Żary i Lubsko tel.: (68) 479 1365

Ewidencja i Świadczenia (wydawanie zaświadczeń, rozliczenie staży, dostarczanie dokumentów, potwierdzanie gotowości: po zwolnieniach lekarskich, ćwiczeniach wojskowych, zawieszeniu statusu osoby bezrobotnej)                                                    

Żary tel.: (68) 479 1353, 55
Lubsko tel.: (68) 457 2373

Sprawy Finansowe: Wypłaty świadczeń, wypłaty refundacji dla pracodawców, wypłaty dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej:  Żary tel.: (68) 479 1374, 75

Windykacja nienależnie pobranych świadczeń i spłaty pożyczek:  (68) 479 1362

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBSŁUGI

 

  1. W przypadku konieczności załatwienia osobiście spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących obostrzeń i stosować zabezpieczenia w szczególności: nakaz zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rak płynem do odkażania, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami;
  2. Klienci z objawami choroby, np. katar, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, podwyższona temperatura, bóle mięśni, ogólne zmęczenie powinny powstrzymać się od osobistego załatwienia spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach i Oddziale
    w Lubsku i stosowanie kontaktu w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie oraz przestrzeganie powyższych zasad.
 

   Powiatowy Urząd Pracy w Żarach                               Powiatowy Urząd Pracy Oddział w Lubsku
               ul. Mieszka I 15, Żary                                                     ul. Pokoju 1C, Lubsko

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

http://www.zary.praca.gov.pl

 

Na stronie znajdą Państwo aktualne informacje o usługach rynku pracy, druki oraz inne przydatne dokumenty.

Zapraszamy.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach                                         PUP - Oddział w Lubsku

ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary                                         ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko

tel. 68 479 13 56                                                          tel. 68 457 23 66


GODZINY PRACY PUP:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

DYREKTOR/ZASTĘPCA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

 


 

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor ochrony danych

 

corner   corner