logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty krajowe i zagraniczne
   minus EURES
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. EURES

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej górze uprzejmie informuje, że w dniu:

- 06.06.2017r.

zostaną zorganizowane kolejne spotkania informacyjne z Doradcą EURES z Niemiec dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na terenie Niemiec.

Spotkania odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w Sali 14 w godzinach od 10:00-12:00.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby zainteresowane zatrudnieniem na terenie Niemiec. Wymogiem koniecznym we wzięciu udziału w spotkaniu jest posiadanie przez kandydatów minimum komunikatywnej znajomości języka niemieckiego.

W celu umożliwienia przedstawienia swoich kwalifikacji, uczestnicy  spotkania powinni posiadać przy sobie życiorys w języku niemieckim.

Zapisy osób chętnych odbywają się telefonicznie pod numerem: (68) 456 77 07 lub (68) 456 77 09 lub poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną na adres a.uberman@wup.zgora.pl lub a.bajon@wup.zgora.pl

.............................................................................................................................................................

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (ESPO)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO, European Personnel Selection Office, Office Européen de Sélection du Personel) jest instytucją, której podstawowym zadaniem jest przeprowadzanie procesu rekrutacji personelu zatrudnianego w instytucjach Unii Europejskiej. Europejski Urząd Doboru kadr powstał w 2002 roku, zaś podjął działalność z dniem 1 stycznia 2003 roku.

W Urzędzie Doboru Kadr powołuje się jego zarząd. W skład zarządu wchodzi po jednym członku, którego mianuje każda z instytucji unijnych, a także trzech przedstawicieli personelu Urzędu. Pracom zarządu przewodniczy jego przewodniczący. Wybierany jest on przez zarząd spośród swoich członków. Jego kadencja wynosi dwa lata. Natomiast EPSO jest kierowane przez dyrektora. Mianuje go Komisja Europejska. Wymagana jest wówczas pozytywna opinia zarządu (wyrażona zwykłą większością głosów). Jego kadencja wynosi pięć lat, zaś mandat ma charakter odnawialny. Głównym zadaniem dyrektora jest zaś powoływanie pracowników EPSO. Co więcej ponosi on odpowiedzialność za sprawne działanie Urzędu. Obowiązkiem dyrektora jest także zapewnienie zarządowi usług sekretarskich. Wobec zarządu dyrektor ma obowiązek składać okresowe sprawozdania z wykonywania swoich zadań.

Urząd Doboru Kadr organizuje otwarte konkursy, których celem jest zatrudnianie urzędników w instytucjach ora agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Otwarte konkursy organizowane są na wniosek instytucji unijnych. Zadania EPSO obejmują także sporządzanie list rezerwowych. Listy te sporządzane są w celu ułatwienia instytucjom UE naboru pracowników wysoko wykwalifikowanych. Urząd współdziała też z instytucjami Unii, m.in. dokonuje oszacowania potrzeb personalnych w instytucjach oraz przygotowuje program konkursowy. To właśnie Urząd Doboru Kadr opracowuje metody i zasady selekcji, które powinny być zgodne z najlepszą techniką oraz odpowiadać profilom zawodowym. EPSO zarządza też listami rezerwowymi. Europejski Urząd Doboru Kadr ma też obowiązek co roku przekazywać instytucjom unijnym sprawozdania ze swej działalności.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej EPSO

http://europa.eu/epso/index_pl.htm

 

Aktualne oferty pracy z kraju znajdują się na stronie

w zakładce Oferty pracy

Ilość odwiedzin: 223564
Nazwa dokumentu: Oferty krajowe i zagraniczne
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Onyszko
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Onyszko
Osoba, która wprowadzała dane: Jan Onyszko
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-02 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 11:43:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner