logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dostępność
   minus Deklaracja Dostępności
   minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
   minus Plan Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dostępność

Spis dokumentów:
1. Deklaracja Dostępności
2. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
3. Plan Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe w Żarach  o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio
w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
  2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
  4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, smsem, faksem w dni wolne lub poza godzinami pracy Powiatowego Urzędu Pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dacie zgłoszenia. O terminie i miejscu spotkania poinformujemy osobę uprawnioną na adres podany w zgłoszeniu. Po uzgodnieniu terminu spotkania, należy przyjść do urzędu, spotkać się z tłumaczem i właściwym urzędnikiem w celu załatwienia sprawy.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach u. Mieszka I 15, 68-200 Żary
  • adres e-mail: Żary:zizr@praca.gov.pl,   Lubsko: zizrlu@praca.gov.pl
  • Fax: Żary: (68)4791366;  Lubsko: (68)4572375
  • Elektroniczna skrzynka podawcza: https://www.praca.gov.pl/eurzad
  • e-puap: /PUP_Zary/SkrytkaESP

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062

Załączniki do pobrania: 2021-10-27 08:07:58 - Wniosek o zapewnienie dostępności (44.00 kB)

Ilość odwiedzin: 19677
Nazwa dokumentu: Dostępność
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-03-20 10:08:37
Data udostępnienia informacji: 2014-03-20 10:08:37
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-27 10:03:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner