logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dostępność
      Deklaracja Dostępności
      Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
      Plan Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Obsługa osób uprawnionych
   Dane podstawowe
      Statut Powiatowego Urzędu Pracy
      Kontakt
      Godziny urzędowania
      Kadra zarządzająca
   Zakres kompetencji
      Zasięg terytorialny
   Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
      Schemat organizacyjny
         Organizacja Urzędu
      Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP w Żarach
      Regulamin organizacyjny PUP w Żarach
   Oświadczenia majątkowe

AKTUALNOŚCI
   Z Kraju
   Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w I połowie 2009
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w I połowie 2010
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2007 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2009 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2008 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w I- wszej połowie 2008 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2010
      II część raportu z monitoringu zawodów deficytowych za II półrocze 2010
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2011
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2011 roku
      II część (prognostyczna) raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2011
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I połowę 2012
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim za 2014r
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za I półrocze 2015r.
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za II półrocze 2015r.
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za 2015r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2015 roku
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za II półrocze 2016r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2016 roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim - informacja sygnalna za I półrocze 2017roku
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim - informacja sygnalna za II półrocze 2017 roku
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za I półrocze 2018r.
      Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za II półrocze 2018r.
         Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za I półrocze 2019r..
            Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie żarskim - informacja sygnalna za II półrocze 2019r.
               Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2019r.
      Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żarskim w 2018r.
   Wykaz zawartych umów
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      2019
      2020
      2021
      2022

PROGRAMY
   Programy EFS
   Środki PFRON
      środki dla niepełnosprawnych bezrobotnych
         Jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
      środki dla pracodawców
         Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
   Programy Specjalne
   Gwarancja dla młodzieży
   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
   Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

OFERTY PRACY
   Oferty regionalne
   Oferty krajowe i zagraniczne
      EURES
   Giełdy Pracy
   INNE

USŁUGI
   Prace interwencyjne
   Refundacja wynagrodzenia
   Staż
   Bon stażowy
   Bon na zatrudnienie
   Grant na utworzenie stanowiska telepraca
   Bon na zasiedlenie
   Refundacja-osoby do 30 roku
   Poradnictwo zawodowe
      Wykaz aktualnych porad grupowych
   Szkolenia
      Aktualne nabory na szkolenia
      Druki do pobrania
      Zamówienia publiczne do 14.000 EURO
         Usługi szkoleniowe
      Plan Szkoleń 2017r.
      Nabory na bezpłatne szkolenia organizowane przez jednostki zewnętrzne
   Dotacje - bezrobotni
   bon szkoleniowy
   Krajowy Fundusz Szkoleniowy
   Refundacje - pracodawcy
   Dodatek aktywizacyjny
   Stypendia
   Prace społecznie użyteczne
   Program aktywizacja i integracja
   Zatrudnienie cudzoziemców
   Ekonomia Społeczna
   Pożyczki

INFORMACJE STATYSTYCZNE
   Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
   Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      2019
      2020
      2021
      2022
   Stopa bezrobocia
   Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      2019
      2020
      2021
      2022

WNIOSKI I FORMULARZE
   Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
   Rejestracja
   Elektroniczna skrzynka podawcza
      Druki do pobrania

PRAWO PRACY

INNE
   Rejestry i ewidencje
      Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner