logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


USŁUGI > Stypendia

 Stypendia na kontynuowanie nauki

Art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych , będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyzszej, gdzie studiuje w formie studiow niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku (717 zł), ,wypłacane przez okres 12 miesięcy.
2. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do
ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do
świadczeń z pomocy społecznej.
4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę,
potwierdzające kontynuowanie nauki.
5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu
bezrobotnego.


Wniosek do pobrania w menu druki do pobrania

 

Ilość odwiedzin: 22888
Nazwa dokumentu: Stypendia
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Jeleń
Data wytworzenia informacji: 2010-05-06 09:03:26
Data udostępnienia informacji: 2010-05-06 09:03:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-06 08:58:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner