logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


USŁUGI > Bon stażowy

DODATKOWY INSTRUMENT
 DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

BON STAŻOWY

 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez osobę bezrobotną do 30 roku życia, zarejestrowaną w PUP – na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

  • Bon może otrzymać wyłącznie zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

         - złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,

          - znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu  stażu na okres 6 miesięcy.

 

  • Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
  • Termin ważności bonu stażowego określa starosta. (W tym terminie osoba bezrobotna powinna dostarczyć do urzędu wypełniony bon.)
  • Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.
  • Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

  •  W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania

Załączniki do pobrania: 2015-12-29 11:12:44 - wniosek o wypłatę premii (136.97 kB)

Ilość odwiedzin: 13757
Nazwa dokumentu: Bon stażowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Danuta Zamaro
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 08:54:52
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15 08:54:52
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 11:12:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner