logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
minus Środki PFRON
   minus środki dla niepełnosprawnych bezrobotnych
      minus Jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
   plus środki dla pracodawców
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


JEDNORAZOWE ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PODJĘCIE  PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPARWNĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 Osoba niepełnosprawna może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej po spełnieniu warunków określonych w:

  1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
  2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1403).

Wysokość przyznanych środków na ten cel  nie może przekraczać         15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba, która otrzymała z PFRON środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać w PUP Żary pokój nr 26 ( II piętro)  nr telefonu : 068-479-13-65 lub Oddział w Lubsku pokój nr 3 nr telefonu (068) 457-23-70

Ilość odwiedzin: 13919
Nazwa dokumentu: Jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pich
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pich
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Pich
Data wytworzenia informacji: 2008-01-08 09:11:37
Data udostępnienia informacji: 2008-01-08 09:11:37
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 07:23:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner