logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


PROGRAMY > Programy EFS

 

 

 

linki:

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int

www.efundusze.org.pl

 

                                                   

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻARACH 
REALIZOWAŁ I REALIZUJE  NASTĘPUJĄCE
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

 

 

 

  • Działanie 1.2  Aktywizacja bezrobotnej młodzieży
   w powiecie żarskim
   Okres realizacji od 1 maja 2005 do 31 grudnia 2006
  • Działanie 1.3  Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu w powiecie żarskim
   Okres realizacji od 1 maja 2005 do 31 grudnia 2006
  • Działanie 1.5  LEPSZE JUTRO – Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie żarskim
   Okres realizacji od 1 sierpnia 2005 do 31 marca 2007 r.
  • Działanie 1.3  POWRÓT NA RYNEK PRACY – Aktywizacja bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych w powiecie żarskim                                                                                                                                    Okres realizacji od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
  • Działanie 1.2  DEBIUT – Program aktywizacji bezrobotnej młodzieży w powiecie żarskim
   Okres realizacji od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006
  • Działanie 1.6  SZANSA – Program pomocy zawodowej dla kobiet w powiecieżarskim                                                                                                           Okres realizacji od 1 maja 2006 do 28 lutego 2008
  • Działanie 1.2 Program aktywizacji bezrobotnej młodzieży w powiecie żarskim - Rozwiń skrzydła
   Okres realizacji od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007
  • Działanie 1.3 Wyjdź z cienia - Program aktywizacji długotrwale bezrobotnych w powiecie żarskim
   Okres realizacji od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007  
      
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych . Okres realizacji od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2014
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Okres realizacji od 4 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 oraz od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013
  •                                                                                                                                                                          

Ilość odwiedzin: 41489
Nazwa dokumentu: Programy EFS
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Polańska
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Polańska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Polańska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-12 08:35:00
Data udostępnienia informacji: 2014-02-12 08:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-12 08:13:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner