logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Dodatek aktywizacyjny dla osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku
 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2022 r., poz. 690 j.t. z zm.) bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku  z ustalonym profilem pomocy II przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  1. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.


 

Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiągniętego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do :

  • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych w przypadku o którym mowa w pkt. 1

  • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia w przypadku o którym mowa w pkt. 2

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane.

  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny

  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego

  • przebywania na urlopie bezpłatnym


 

Wnioski o przyznanie dodatku aktywizacyjnego oraz informacje otrzymacie Państwo w pokoju nr 3 i 6 Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach oraz w pokoju nr 3 Powiatowego Urzędu Pracy Oddział w Lubsku.

Załączniki do pobrania: 2022-05-25 10:19:08 - wniosek na dodatek aktywizacyjny (18.71 kB)

Ilość odwiedzin: 32949
Nazwa dokumentu: Dodatek aktywizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kordus
Data wytworzenia informacji: 2020-10-09 09:02:00
Data udostępnienia informacji: 2020-10-09 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-25 10:19:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner