logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dostępność
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 

INFORMACJA

Informujemy, iż prowadzony jest nabór wniosków o pożyczki do programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie II. Jest to program aktywizacji bezrobotnych - pożyczka na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz pożyczka na utworzenie stanowiska pracy w kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Programem zarządza BKG oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty do pobrania umieszczone są na stronie internetowej:
http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki

Informacja

„Szanowni Państwo,

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego firma Agrotec Polska realizuje badanie potrzeb rozwojowych osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą oraz ich dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności.

Otrzymane wyniki posłużą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie wsparcia dla osób fizycznych planujących założyć działalność gospodarczą.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety internetowej. Zebrane dane mają charakter całkowicie anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety zajmie około 7 min. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a wypełnieniem ankiety proszę kliknąć w link i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.”

http://www.agrotec.pl/badanie/index.php/678877/lang-pl

 

       Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

Osobie bezrobotnej zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą zostać przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

 O JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻE STARAĆ SIĘ OSOBA BEZROBOTNA, KTÓRE SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI :      

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej
nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
nie złożyła wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,

Osoba spełniająca powyższe wymagania powinna pobrać wniosek i rzetelnie go wypełnić. Wniosek należy traktować jako biznes plan i wypełnić go bardzo dokładnie dołączając wszystkie niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia załączniki.

  Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać w pokoju nr 26 ( II piętro) lub pod nr telefonu : 068-479-13-65 - PUP Żary

pokój nr 3 lub pod nr telefonu: 068-457-23-70 - Oddział Lubsko

Ilość odwiedzin: 109789
Nazwa dokumentu: Dotacje - bezrobotni
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pich
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Pich
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzta Zając
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 11:02:50
Data udostępnienia informacji: 2011-01-11 11:02:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-06 13:19:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner