logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Żary
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Obsługa osób uprawnionych
plus Dane podstawowe
plus Zakres kompetencji
plus Regulaminy Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach
minus Oświadczenia majątkowe
 AKTUALNOŚCI
minus Z Kraju
plus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
plus Wykaz zawartych umów
 PROGRAMY
minus Programy EFS
plus Środki PFRON
minus Programy Specjalne
minus Gwarancja dla młodzieży
minus Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
minus Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
plus Oferty krajowe i zagraniczne
minus Giełdy Pracy
minus INNE
 USŁUGI
minus Prace interwencyjne
minus Refundacja wynagrodzenia
minus Staż
minus Bon stażowy
minus Bon na zatrudnienie
minus Grant na utworzenie stanowiska telepraca
minus Bon na zasiedlenie
minus Refundacja-osoby do 30 roku
plus Poradnictwo zawodowe
plus Szkolenia
minus Dotacje - bezrobotni
minus bon szkoleniowy
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje - pracodawcy
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Stypendia
minus Prace społecznie użyteczne
minus Program aktywizacja i integracja
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Ekonomia Społeczna
minus Pożyczki
 INFORMACJE STATYSTYCZNE
minus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim 2004-2011
plus Informacje o bezrobociu w powiecie żarskim
minus Stopa bezrobocia
plus Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania - zgłoszenie oferty pracy
minus Rejestracja
plus Elektroniczna skrzynka podawcza
 PRAWO PRACY
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ogłasza

nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na rok 2017       Termin naboru : 10.01.2017r . - 31.07.2017r.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie   zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie   na:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Druk   Wniosku o przyznanie środków   z    Krajowego     Funduszu   Szkoleniowego jest  dostępny  w siedzibie Urzędu (pok. 14) oraz na stronie internetowej www.pup.zary.sisco.info .

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

  1. Zgodność dofinansowywanych  działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
  2. Zgodność  kompetencji       nabywanych        przez uczestników   kształcenia   ustawicznego   z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  3. Koszty   usługi  kształcenia    ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze   środków       KFS     w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
  4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia  ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych  usług kształcenia ustawicznego.
  5. W przypadku kursów -  posiadanie  przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi ona pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób które będą objęte  kształceniem ustawicznym finansowanym środków KFS.
  7. Możliwość   sfinansowania ze      środków KFS    działań      określonych  we      wniosku           z uwzględnieniem limitów, o których mowa  w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy.
  8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

Nabór wniosków  jest powtarzany  do wyczerpania ustalonego limitu środków.

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-02-10 12:12:31 - Oświadczenie o uzyskanej pomocy (353.45 kB)
2015-02-10 12:15:41 - Formularz informacji o udzielaniu pomocy (109.37 kB)
2017-01-10 12:31:07 - Wniosek KFS 2017 (205.15 kB)

Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Pachciarek
Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data udostępnienia informacji: 2014-07-15 08:57:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 12:33:35

Wersja do wydruku...

corner   corner